Vanliga frågor

Hur fungerar Watermans teknik för avsaltning?

Vi använder oss av membranfiltrering, oftast under lågt tryck, för en enkel och framförallt effektiv vattenrening. För att uppnå bästa resultat använder vi oss av i huvudsak tre olika filtertyper, med olika reningsgrader.

Huvudsyftet med att använda membranteknik för att få fram dricksvattnet är:

  • Sänka vattnets innehåll av natrium, sulfater, klorid och flourider till lämplig nivå
  • Avhärda vattnet, minska graden av joner, i första hand kalcium och sänka alkaniteten
  • Ta bort mikroorganismer, såsom bakterier och virus
  • Ta bort andra föroreningar som bekämpningmedel, arsenik och uran

 

Vilka filter använder Waterman för avsaltning?

  • RO-filter – Reverse Osmosis, omvänd osmos, I dessa avskiljer vi salter och mikroorganisamer. I stort sett blir bara vattenmolekylerna kvar. Dessa filter räknas som en mikrobiologisk barriär och ser till att mycket effektivt reducera andelen levande organismer i vattnet.
  • Partikelfilter, används som förfilter. Tar bort partiklar, såsom sand, lera, alger.

 

Varför man behöver UV-ljus?

Används framförallt till vattencisterner för renat vatten för att hålla vattnet fritt från bakterier och mikrober. Detta för att vattnet ska hållas tjänligt efter rening då det ska förvara under längre tid. Används också på tappvatten där krav finns på väldigt rent vatten, som i restauranger och i industrin.