Desinfektion

UV500 är avsedd för hushållsbruk i reservoar för dricksvatten och är Watermans egen produkt som vi utvecklat för våra privatkunder.

UV500 använder ultraviolett (UV) strålning för att eliminera mikroorganismer och för att desinficera vatten. För att producera tillräckligt med ultraviolett strålning använder UV500 kvalitetslampor som effektivt omvandlar el till ultraviolett strålning.

UV 500

 

 

 

 

 

 

 

Alla produkter hittar du i vår webbshop. Beställ UV500 här


Flödeskapacitet
Elanslutning
Elförbrukning
UV lampa livstid
500 l / tim
230V / 50Hz
0,10 kW
16 000 timmar

 

Hur fungerar UV lampan?

UV-lampan genererar energi i UV-spektrumet för att förstöra bakterier, svampar och virus (mikroorganismer). Målet för UV-desinficering är det genetiska materialet nukleinsyra. UV penetrerar cellen och absorberas av nukleinsyrorna, ett omarrangemang av den genetiska informationen inträffar som interfererar med cellens förmåga att reproducera sig. En cell som inte kan reproducera sig anses död.

Funktionsförutsättningar

För att uppnå min 95% steriliseringseffekt måste följande villkor vara uppfyllda:

  • järnhalt < 0,5 mg/l,
  • manganhalt < 0,2 mg/l,
  • COD-halt < 3 mg/l,
  • turbiditet < 0,8.

Vattnet måste vara filtrerat till < 10 µm.

Steriliseringseffekten gäller för följande bakterier eller motsvarande:

  • Heterotrofa bakterier
  • Coliforma bakterier
  • E Coli bakterier

För att säkerställa ovanstående förutsättningar rekommenderas en fullständig analys av vattnet hos ett ackrediterat analyslaboratorium för dricksvattenanalyser.